70 ГОДИНИ
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес
29 - 31 Октомври 2015, Пловдив, България

Аграрен университет – Пловдив

ВАЖНИ СРОКОВЕ

15.07.2015

Удължен срок за приемане на резюмета

30.06.2015

Краен срок за уведомяване на участниците

30.09.2015

Краен срок за приемане на статиите в пълен текст

15.10.2015

Предварителна научна програма

28.10.2015

Регистрация на място

29.10.2015

Откриване на конференцията